Bazaliom

Bazaliom  je nejčastějším lidským karcinomem, tvořící tři čtvrtiny karcinomů kůže, se vyskytuje nejčastěji na slunci exponovaných oblastech, v oblasti zevních rodidel je méně častý. Vychází z  buněk spodních vrstev anebo ze zevních obalů kořenů vlasových folikulů, je tvořen buňkami podobnými bazální vrstvě epidermis. Výskyt  tohoto karcinomu výrazně stoupá s věkem a přestože UV záření je hlavním rizikovým faktorem, přibližně třetinu těchto nádorů nacházíme v místech malého nebo žádného dopadu UV záření. Nádor se šíří přímo do okolní tkáně a nádorové buňky potřebují ke svému růstu okolní podkoží, což vysvětluje jeho malou tendenci k tvorbě metastáz krevní a lymfatickou cestou. Existují čtyři subtypy tohoto karcinomu, z nichž polovinu tvoří nádory s infiltrativním růstem a s vyšší tendencí k lokálním Nejčastějších místem postižení je ochlupená oblast velkých labií, pigmentace bývá variabilní. Subjektivně většinou nepůsobí obtíže, někdy svědí nebo po traumatu krvácí. Léčba je většinou chirurgická, lokální excize s ochranným lemem 5-10mm v závislosti na histologickém subtypu nádoru. Pokud nelze chirurgickou léčbu uplatnit, je možno využít s dobrým efektem léčbu radiační.