Konizace

Diagnóza přednádorového stavu děložního čípku je stanovena na základě KOLPOSKOPICKÉ EXPERTÍZY, ONKOLOGICKÉ CYTOLOGIE, HPV DNA testu , HISTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ, případně vyšetřením dalších nádorových či hostitelských buněčných markerů. V léčebném plánu a doporučení by měly být zohledněny kromě závažnosti, rozsahu a lokalizace přednádorového stavu také další okolnosti jako věk ženy a její koncepční plány. Doporučení může být v zásadě dvojí. Dispenzarizace pacientky s vyhodnocením dynamiky změn přednádorového stavu v delším časovém horizontu s 4-6 měsíčními  intervaly expertní kolposkopie. Případné změny přednádorového stavu směrem ke změnám vyššího stupně nebo i nádoru probíhají mnoho let a není nutno se obávat, že při příští kontrole již bude pozdě. Naopak často se přednádorové změny upravují, zmenšují a někdy i vymizí. Kromě stupně závažnosti, plošného rozsahu přednádorového stavu hraje velkou roli i imunitní systém ženy, který je mimo jiné ovlivněn věkem.

V případě závažných přednádorových změn nebo přetrvávání lehkých přednádorových změn je doporučena chirurgická léčba – konizace.  Tato operace spočívá ve vytnutí, různě velkého a různě tvarovaného konusu speciální elektrokoagulační kličkou. Tato operace trvá v průměru 10 minut a lze jí provést ambulantně v celkové nebo lokální anestézii. Po operaci probíhá 4-6 týdnů hojení ranné plochy, které je provázené slabším krvácením z rodidel a po celou dobu hojení až do následné kontroly je nutno dodržovat určitá omezení, která jsou zaměřena na snížení pravděpodobnosti infekce a krvácení. Žena může vykonávat běžnou činnost, chodit do práce, ale neměla by mít pohlavní styk, koupat se a měla by omezit své sportovní aktivity. Jako každá operace má i konizace své možné komplikace, které jsou však málo časté a většinou se jedná o silnější krvácení, které je nutno ošetřit znovu koagulací nebo naložením stehu na krvácející místo.

Za 4-6 týdnů po operaci je provedena kontrola a konzultace definitivních mikroskopických výsledků, které většinou znamenají vyléčení ženy.