Melanom

Melanom je druhým nejčastějším nádorem na vulvě s maximem výskytu v 6. a 7. deceniu. Tento nádor s agresivním biologickým chováním s tendencí k tvorbě mnohočetných metastáz i při malém primárním nádoru může vznikat na podkladě pigmentových névů tzv znamének nebo častěji bez souvislostí se znaménkem. Klinická diagnostika je doménou onkodermatologů s dermatoskopickým vyšetřením a popisem pigmentového vzorce, od kterého vychází rozsah chirurgické intervence. V podstatě platí zásada, že každá pigmentová léze na zevních  rodidlech by měla být vyšetřena onkodermatologem, který určí další postup. Biopsie z pigmentových lézí není vhodná. Histologická diagnostika je rozhodující pro stanovení rizikovosti nádoru a léčebný plán. Popis musí obsahovat  velice podrobný popis (typ melanomu, tlouštku nádoru dle Breslowa, hloubku invaze dle Clarka, přítomnost ulcerace, neurotropismus, buněčný typ, mitotický index, proliferační index, angionivazi, lymfangioinvazi, satelity, lymfocytární infiltrát a imunohistochemické vyšetření). Léčba je primární chirurgická, nejčastěji radikální excize s 2 cm ochranným lemem s vyšetřením sentinelové lymfatické uzliny a v případě její pozitivity doplnění systematické disekce třísel. V adjuvantní léčbě je podle stádia nemoci indikována biologická léčba interferonem a nově v rámci klinických studií je vyhodnocována účinnost vemurafenibu. V případě metastazujícího melanomu přichází z léčebných možností v úvahu chemoterapie, nově byl registrován v této indikaci vemurafenib a ipilimumab.