Přednádorové stavy

Přednádorové stavy zevních rodidel jsou většinou bezpříznakové a často mohou uniknout klinické diagnostice. V některých případech žena sama upozorní na drobnou nerovnost v oblasti zevních rodidel, kterou si nahmatala při intimní hygieně. Klinická diagnostika je obtížná a vyžaduje provedení expertní vulvoskopie s aplikací speciálních vyšetřovacích roztoků, které zvýrazní ložisko přednádorového stavu a určí místo odběru tkáňového vzorku. Zkušený lékař s erudicí expertní kolposkopie je schopen stanovit diagnózu i co se závažnosti stavu týká a indikovat rozsah chirurgického výkonu. Excize ložiska do zdravé tkáně bez většího ochranného lemu je většinou konečnou léčebnou metodou. Pacientka by však měla být celoživotně dispenzarizována neboť nejčastější příčinou vzniku tohoto přednádorového stavu je virová infekce s možným přetrváváním v okolí.

Přednádorové stavy zevních rodidel se podle konceptu vulvární intraepieliální neoplázie (VIN)  na základě příčiny vzniku a vývoje dělí na VIN obvyklého typu (u-VIN,usual VIN) , který vzniká na podkladě infekce lidským papillomavirem a na častější  diferencovaný VIN (d-VIN, diferentiate VIN), který má souvislost s gynekologickými dermatózami z kategorie lichenů. Zatímco u-VIN se vyskytují u žen mladších s anamnézou  přednádorových stavů děložního čípku, často víceložiskově, d-VIN je nejčastěji diagnostikována u žen po přechodu, většinou jako jedno ložisko s větší tendenci k šíření nádoru do okolí i šíření mízními cévami.