Sarkom

Zhoubné nádory zevních rodidel vycházející s vazivového podkoží jsou raritní a nejčastěji je v dospělém věku diagnostikován leiomyosarkom. Jedná se většinou o agresivní nádor s velkou růstovou tendencí, kdy v době diagnozy má nádor více než 5 cm. Histologicky jde většinou o high grade sarkom s více než 10 atypickými mitózami na jedno pole, s výraznými jadernými atypiemi, koagulačními nekrózami a infiltrativním růstovým vzorcem. Léčba je primárně chirurgická, radikální excize s 2cm ochranným lemem, bez regionální lymfadenektomie ale často s adjuvatní radiační léčbou.