Screening

Screening je definován jako plošně prováděné vyšetření v onkologii zaměřené na diagnostiku přednárových zatím klinických nezjistitelných změn nebo na diagnostiku časných stádií nádorů. Screeningové vyšetření musí splňovat určitá kritéria. Musí se jednat o závažné poměrně časté onemocnění, musí existovat jednoduchý cenově přijatelný a reprodukovatelný test a v případě potvrzení nálezu musí být jednoduchá léčebná metoda.

V současnosti existují v onkologii tři screeningové programy, mamografie v prevenci nádoru prsu, test okultního krvácení v prevenci nádorů střev a cytologické vyšetření v prevenci rakoviny děložního čípku.

Na začátku roku 2008 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt  karcinomu děložního čípku. Pravidelné preventivní prohlídky jsou pro ženy nejdostupnější ochranou před onemocněním zhoubnými nádory. Hlavním záměrem ministerstva zdravotnictví je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření děložního čípku v akreditovaných laboratořích splňujících kritéria moderní diagnostiky.

Cytologický screening dokáže významně snížit počet případů rakoviny děložního čípku, efektivita tohoto programu je však limitovaná užitím jediné vyšetřovací metody.