Prevence nádoru čípku

Přednádorové změny děložního čípku nejsou provázeny žádnými příznaky a jsou zjistitelné v cytologických odběrech a při podrobném kolposkopickém vyšetření.

Přednádorové stavy a zhoubné nádory děložního čípku jsou vhodným onemocněním pro screening to znamená plošné vyšetřování populace jednoduchým vyšetřením. Je to dáno jeho snadnou anatomickou dostupností, pochopením příčiny nemoci, a v případě diagnostiky přednádorového stavu jednoduchou chirurgickou léčbou, která  se nazývá KONIZACE.

Hlavní screeningovou metodou je ONKOLOGICKÁ CYTOLOGIE, kterou Vám odebírá Váš gynekolog během preventivní prohlídky, na kterou docházíte v rámci programu SCREENINGU karcinomu děložního hrdla, který je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Druhou vyšetřovací metodou je  HPV TESTOVÁNÍ, při kterém je prokazována DNA rizikových lidských papilomavirů v buňkách děložního čípku. Průkaz HPV DNA má větší citlivost než gynekologická cytologie, pozitivita však nic nevypovídá o závažnosti přednádorového stavu.

Třetí vyšetřovací metodou je EXPERTNÍ KOLPOSKOPIE, jedná se o  rozšířenou kolposkopii provedenou kolposkopickým expertem a je vázaná na funkční licenci lékaře.

Čtvrtou vyšetřovací metodou je CÍLENÁ BIOPSIE, jedná se o odběr tkáňového materiálu, který se dále zpracovává v bioptických laboratořích. Z histologických nebo cytologických vzorků odebraných do tekutého média je možná v rámci NOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH METOD diagnostika buněčných rizikových markerů odpovědných za progresi nemoci.

Konečná diagnóza je stanovena na základě těchto vyšetřovacích metod a měl by ji provést kolposkopický expert. V léčebném plánu musí být zohledněny kromě závažnosti přednádorového stavu, buněčných markerů také další okolnosti jako věk ženy a její koncepční plány.