HPV testace

Při vzniku přednádorového stavu a zhoubného nádoru děložního čípku hraje klíčovou úlohu infekce lidským papilovirem (HPV), která se přenáší pohlavním stykem. V dnešní době je známo více než 100 typů, z toho 20 genotypů infikuje anogenitální oblast. Podle genových sekvencí DNA, které jsou odpovědné za onkogenní potenciál – tedy pravděpodobnost progrese změn přednádorových v invazivní nádor, byly rozlišeny typy nízce, středně a vysoce risikové. Přítomnost HPV infekce je důležitým, ale ne zcela dostačujícím pro vznik přednádorového stavu. Za normálních okolností dokáží lokální imunitní mechanismy tuto virovou infekci kontrolovat a postižené buňky likvidovat. Sexuální styk je nejběžnějším způsobem přenosu genitálních typů papilomavirů, nepohlavní přenos však není vyloučen. Infekce lidským papilomavirem postihuje 75% ženské populace a je nejvyšší mezi 20 -25 rokem. Mezi hlavní risikové faktory HPV infekce a tedy i vzniku přednádorových změn sliznice čípku patří rizikové sexuální chování, imunosuprese, kouření, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce a deficit antioxidantů ve stravě. Papilomavirová infekce a jí odpovídající přednádorový stav nízkého stupně může vymizet – organismus postižené buňky odstraní, nebo může přetrvávat v nezměněné podobě a nebo se může vyvíjet v přednádorový stav vyšších stupňů. Zhruba třetina přednádorových stavů lehkého stupně vymizí, čtvrtina pokračuje do vyšších stupňů, v 10% se vyvine přednádorový stav těžkého stupně a v 1% případů vznikne zhoubný nádor. Doba nutná ke vzniku zhoubného nádoru je průměrně 6-8 let, což je při dostupných diagnostických metodách doba dostatečná k diagnostice a léčbě přednádorových změn.

Detekce DNA HPV je v současnosti nejlépe prozkoumaným a používaným biomarkerem. Kromě nejrozšířenějšího testu Hybride capture systém 2 je nově možno použít COBAS test HPV, který je schopen detekovat 14 vysoce rizikových genotypů HPV a zvlášť detekovat 2 nejrizikovější typy 16 a 18, které jsou odpovědny za 70 % všech případů rakoviny děložního čípku.