Nádory vaječníků

Výskyt zhoubných nádorů vaječníku má stále vzrůstající tendenci, ročně v ČR přibude 1200 nových případů tohoto onemocnění.

Nádor vaječníků je úzce spjat s procesem ovulace, kde opakovaná mikrotraumata, expozice folikulární tekutinou a inklusivní cysty zvyšují riziko vzniku nádorů vaječníků. Je proto logické, že potlačení ovulace, ať už kojením nebo užíváním hormonální antikoncepce působí jako ochranný faktor. 5-ti leté užívání hormonální antikoncepce snižuje riziko vzniku nádorů vaječníků až o 50 %. Zhruba v 10-15 % případů se jedná o dědičné onemocnění, kdy pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou by měly podléhat přísné dispenzarizaci (sledování)  a v případě suspektního (podezřelého) nálezu na vaječnících by měla být zvažována profylaktická oophorectomie.

Díky pozdní m příznakům onemocnění a nedostatku vhodných vyšetřovacích metod je většina nádorů vaječníků zachycena až v pozdních stádiích onemocnění , což již samo o sobě snižuje možnost trvalého vyléčení. Při suspekci nebo jasném nálezu svědčícím pro nádor vaječníků je vhodné, aby pacientka byla odeslána k léčbě do onkogynekologické ambulance.

Léčba nádorů dělohy je primárně chirurgická, po této chirurgické léčbě  následuje systémová kombinovaná chemoterapie.