Nádory dělohy

Ročně je v České republice diagnostikováno více než 1500 zhoubných nádorů dělohy.

Karcinom dělohy má v posledních desetiletích vzestupnou tendenci, což je zapříčiněno působením rizikových faktorů. Ve většině případů se totiž jedná o nádor hormonálně závislý, v jehož genetickém původu se uplatňuje absolutní či relativní hyperestrogenismus žen. Klíčovou úlohu zde hraje obesita s přechodem androgenů v estrogeny, které se nacházejí v nadbytečné tukové tkáni. Také anovulační cykly s nedostatečnou produkcí ochranných gestagenů staví ženy do vyššího rizika tohoto onemocnění.

Většina karcinomů dělohy he díky svým časným příznakům (krvácení v období postmenopauzy) zachycena v časných stádiích, což zvyšuje pravděpodobnost vyléčení. Léčba nádorů dělohy je primárně chirurgická, kdy dochází  k odstranění dělohy a vaječníků. V případech vysokého rizika recidivy onemocnění je chirurgická léčba doplněná pooperační radioterapií.

Léčebné výsledky nádorů dělohy jsou díky včasnému záchytu dobré.