Lékaři

ONKOGYNEKOLOGIE:

MUDr.Libor Ševčík, Ph.D. – lékař s mnohaletou praxí v oboru onkogynekologie,zabývající se diagnostikou a léčbou přednádorových stavů a zhoubných nádorů včetně radikální onkochirurgie.

Je nositelem dvou atestací z gynekologie a porodnictví, atestace z onkogynekologie, atestace z klinické onkologie, funkční licence kolposkopické expertízy a certifikátu pro gynekologickou onkologickou cytologii.

Doktorandská práce byla vypracována na téma diagnostika a léčba HPV indukovaných lézí.Onkologické problematice je věnována bohatá přednášková a publikační činnost .

Je členem výboru onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti , členem Evropské společnosti gynekologické onkologie a členem Mezinárodní společnosti gynekologických zhoubných nádoru.

Vzdělání:          

1984 – Promoce na LF UP Olomouc, Všeobecné lékařství – MUDr.                                   1988 – Atestace I.stupně z gynekologie a porodnictví                                                         1990 – Atestace II.stupně z gynekologie a porodnictví                                                       1991-1993 – Kurz onkologické cytologie – IPVZ, certifikát Mezinárodní                                                      cytologické společnosti                                                                                        2000 – Nadstavbová atestace z klinické onkologie                                                                  2003 – Akademický titul Ph.D.

Přehled praxe: 

1984-1990 – Gyn.-por.oddělení NsP Karviná – sekundární lékař                                             1990-2015 – Gyn.-por.klinika FN Ostrava – vedoucí lékař                                                                           onkogynekologického centraGYNEKOLOGICKÁ DERMATOLOGIE:

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D. – lékařka s mnohaletou praxí v oboru dermatologie a venerologie se specializací v onkodermatologií, je vedoucím mezioborové ambulance pro kožní nádory a melanomy.

Je nositelem dvou atestací z dermatologie a dermatovenerologie a atestace z  klinické onkologie.

Doktorandská práce byla vypracována na téma recidív kožních karcinomů..