Nádory zevních rodidel

Zhoubné nádory zevních rodidel tvoří  5 % gynekologických zhoubných nádorů . Prvotní příznaky se projevují dyskomortem, svěděním, objevuje se ohraničené ložisko ve formě vřídku nebo hrbolku, které může  později krvácet a způsobovat bolesti  z důvodu připojeného zánětu.  Karcinom vulvy je častější u starších žen, ale je na něj nutné myslet i u žen mladších. Každá pacientka po 45 roku věku s diagnostikovanou závažnou cervikální neoplázií nebo karcinomem cervixu, by měla být vyšetřena rozšířenou vulvoskopií s možností  odebráním tkáňové BIOPSIE a s  možností DERMATOLOGICKÉ KONZULTACE. Tato komplexní diagnostika umožní rozlišení negativních kožních změn od stavů přednádorových a nádorových a vybrání správného léčebného postupu. Léčebné výsledky a prognózu pacientek lze zlepšit záchytem časných stadií nádorových onemocnění,  nebo ještě lépe změn přednádorových, což je možné pouze za předpokladu aktivní spolupráce praktických lékařů s gynekology, kteří v případě pochybností odešlou pacientku  ke konziliárnímu vyšetření do ambulance gynekologické dermatologie

Povrch zevních rodidel je tvořen dlaždicovým epitelem, z tohoto důvodu je 80 % zhoubných nádorů tvořeno DLAŽDICOBUNĚČNÝMI KARCINOMY, druhým nejčastějším zhoubným nádorem je MELANOM, který představuje 8% nádorů, následuje BAZALIOM  s 5%, PAGETOVA NEMOC s 3% a raritní ADENOKARCINOM a SARKOM.