Nové diagnostické metody

Diagnostika nových molekulárních markerů přednádorových stavů děložního čípku umožňuje na straně útočníka detekovat rizikové genotypy lidských papillomavirů nebo na straně napadeného jedince funkčnost ochranných genů či přítomnost onkogenů spojených s procesem pokračování změn směrem k nádoru.

Detekce HPV DNA je v současnosti nejlépe prozkoumaným a používaným biomarkerem. Kromě nejrozšířenějšího testu Hybride capture systém 2 je nově možno použít COBAS test HPV, který je schopen detekovat 14 vysoce rizikových genotypů HPV a zvlášť detekovat 2 nejrizikovější typy 16 a 18, které jsou odpovědny za 70 % všech případů rakoviny děložního čípku.

Druhou skupinou nových diagnostických metod je detekce buněčných markerů na straně napadeného jedince, které jsou spojeny s procesem vývoje přednádorových změn ve zhoubný nádor

Protein KI67 je bílkovina, která je exprimována u přednádorových stavů jako odraz zvýšeného buněčného dělení a má význam v odlišení přednádorových změn od změn reaktivních a reparačních.

Protein p53 a pRB jsou bílkoviny jejichž chybění nepřímo prokazuje zvýšený výskyt virových onkoproteinů E6 a E7 a u přednádorových stavů vyššího stupně svědčí pro vyšší pravděpodobnost přechodu v nádor.

Protein p16 je tumor supresorový inhibitor kináz, který je ve zvýšené míře detekován při deregulované produkci virového proteinu E7. Je přítomen ve většině případů přednádorových stavů vyššího stupně a jen u malé části přednádorových změn lehkého stupně. V případě pozitivity u přednádorových změn lehkého stupně to znamená, že její větší pravděpodobnost přechodu do přednádorových stavů vyššího stupně.

K průkazu účinnosti nádorové brzdy, respektive zablokování tumor supresorových genů MAL, CADM 1 a miR124-2 stanovením úrovně metylace regulačních oblastí těchto genů slouží PreCursor – M kit. Bylo prokázáno, že tyto ochranné geny brání rozvoji rakovinového bujení. V případě, že dojde k jejich zablokování je antionkogenní ochranná funkce potlačena a je možné předpovědět reálné riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.