Onkologická cytologie

Onkologická cytologie je hlavní SCREENINGOVOU vyšetřovací metodou, která mikroskopicky hodnotí změny jader buněk děložního čípku získaných odběrem z povrchu čípku špátlí a z hrdla děložního kartáčkem. Abnormalita cytologického vyšetření je nejčastějším důvodem odeslání pacientky k expertnímu kolposkopickému vyšetření. Základním cytologickým vyšetřením je standardní cytologie s nátěrem buněk na podložní sklo. Přesnější a lépe hodnotitelné je cytologické vyšetření v tekutém médiu, kdy je odebraný materiál přenesen do speciální nádobky s tekutinou. V laboratoři je odstřením  zbaven příměsí krve a buněčné drti a v jedné tenké vrstvě nanesen na podložní sklíčko . Další výhodou této metody je možnost provedení dalších vyšetření k identifikaci virových DNA, eventuálně buněčných markerů důležitých při obraně proti rakovině. Onkologická cytologie je vysoce specifická, což znamená, že diagnostikované buněčné změny skutečně odpovídají přednádorovým nebo nádorovým změnám, je však málo senzitivní, kdy 15 až 40 % přednádorových změn může při jednorázovém odběru uniknout. Senzitivita se zvyšuje periodickým opakováním odběru, adekvátním odběrem obsahujícím jak dlaždicové buňky z povrchu tak i žlázové buňky z hrdla děložního. Zhruba 80 % přednádorových změn vychází z dlaždicových buněk z povrchu čípku, 20 % ze žlázek děložního hrdla, u nichž je klinická i mikroskopická diagnostika obtížnější.

V současnosti se objevují NOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY, které umožňují třídit nejasné nebo omezeně hodnotitelné vzorky. Jejich užití by měl indikovat lékař s licencí KOLPOSKOPICKÉ EXPERTÍZY.