Onkogynekologická ambulance

Vítáme Vás na  stránkách soukromého zdravotnického zařízení, ve kterém lékaři se specializací onkogynekologie a onkodermatologie a s nadstavbovou atestací z klinické onkologie, s funkční licencí KOLPOSKOPICKÉ EXPERTÍZY a s certifikátem pro ONKOLOGICKOU CYTOLOGII provádějí specializovaná vyšetření, jejímž cílem je diagnostika gynekologických přednádorových stavů nebo nádorů, na které bylo vysloveno podezření Vaším gynekologem nebo dermatologem.

Pokud Vás váš gynekolog nebo dermatolog odeslal do naší specializované ambulance a nyní máte obavu z toho, co Vás čeká, můžete se na našich stránkách blíže seznámit s problematikou a najít odpovědi na Vaše otázky.

Klinické vyšetření a mikroskopické vyhodnocení odběrů provádí stejný tým lidí, což umožňuje přesnější a efektivnější diagnostiku.

Kromě kolposkopické a vulvoskopické expertízy provádíme v našem zařízení odběr cytologií do tekutého média (LBC Liquid based cytology–thin prep), HPV DNA testy COBAS. K průkazu účinnosti nádorové brzdy lze v naší laboratoři diagnostikovat funkčnost tumor supresorových genů pomocí NOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH METOD.

Přesná diagnóza s průkazem rizikových prognostických faktorů je nezbytným předpokladem pro výběr správného léčebného postupu.